TẠO HỒ SƠ HẸN HÒ/CREATING YOUR DATING PROFILE

Hướng dẫn tạo hồ sơ hẹn hò:

Sau khi bạn tạo tài khoản đăng nhập website thì hồ sơ của bạn đã được khởi tạo. Tuy nhiên bạn cần phải hoàn tất hồ sơ để bắt đầu hẹn hò. Vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để tạo hồ sơ hẹn hò bao gồm điền: Giới tính, độ tuổi, sở thích, quốc tịch…

Các bước tạo h ồ sơ:

1/ Login với username & password

2/ Bấm vào menu “My Account

3/ Bấm vào nút “Edit my profile”

4/ Chọn 1 gói giá. Có thể chọn gói FREE để trãi nghiệm trước

5/ Điền vào các thông tin yêu cầu: Giới tính, độ tuổi, sở thích, quốc tịch… Đừng quên upload hình ảnh của bạn

6/ Xong.

Như vậy hồ sơ của bạn đã xong & public, người khác có thể xem và bắt đầu liê n hệ để hẹn hò. Chúc bạn may mắn

Nếu bạn giới thiệu thêm ai đó đăng ký tạo hồ sơ trên Date2Marry thì hồ sơ của bạn và người được giới thiệu sẽ được auto nâng cấp từ gói Free sang gói Platinum trị giá $88 (có thời hạn hiển thị đến 6 tháng)

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi gì vui lòng email về: date2marry.com@gmail.com

*******

After registered an account on the website, you NEED to finish your profile before dating. Please follow the instruction below for creating your dating profile

Here are steps:

1/ Login with your username/password

2/ Click on “My Account” menu

3/ Click on “Edit my profile” button

4/ Select one pricing package – you may try  with FREE package

5/ Enter all required information such as: sex, age, hobbies, nationality… Do not forget uploading your pictures

6/ Finish

Now your profile was created & public, people can find and start dating with you. Good luck

If you could introduce your friend to join our website then the dating profile of you and your friend will be auto upgraded from FREE to Platinum package ($88) which will  be displayed for 6 months

Please email us for any further question: date2marry.com@gmail.com